جمعه, 30 شهريور 1397

عنوان : برگزاری جلسه پرسش وپاسخ بین مسئولین وشهروندان در مسجد جامع شهرالوان
کد خبر : ۱۹۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ 
ساعت : ۹:۵۴:۵۹
با حضور تعدادی از مسئولین محترم شهرستان شوش دانیال(ع) وبخش شاوور از جمله نماینده محترم مردم شهرستان شوش جناب آقای دکتر نوری ، فرماندار محترم شهرستان شوش، مدیر جهاد کشاورزی، بخشدار محترم بخش شاوور ، شهردار محترم وشورای اسلامی شهرالوان ، ریاست آبفا ودیگر مسئولین جلسه پرسش وپاسخ به منظور بررسی وحل مشکلات شهر الوان وبخش شاوور در روز دوشنبه مورخه 97/1/6 راس ساعت 4بعد از ظهربا حضور جمعی از شهروندان در محل مسجد جامع شهرالوان برگزار گردید. در این مراسم مشکلات موجود به نمایندگی از شهروندان حاضر درمسجد توسط چند نفر از شهروندان مطرح ، ومسئولین مربوطه متناسب با حوزه کاری خود پاسخگوی شهروندان گردیدند که دراین میان شهردار محترم شهرالوان جناب آقای دکتر خنفری گزارشی از عملکرد 6ماه فعالیتهای عمرانی وخدماتی شهرداری الوان وهمچنین آقای علی عبدالخانی گزارشی از مشکلات موجود شهروندان به حاضرین ارائه نمودند


بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری الوان :.