شنبه, 31 فروردين 1398

    /  6
عنوان : حضور ومشاركت جهادی جانی ومالی صاحبان كامیونداران وماشین آلات راه سازی شهرالوان دراحداث سیل بند
کد خبر : ۱۹۸۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ 
ساعت : ۹:۳۸:۲۷
درحالی که سیل فروردین ماه 98 در مسیر رودخانه کرخه بطرف شهر الوان با قدرت و سرعت بالایی در حرکت بود و ساکنین شهر را بصورت جدی تهدید می نمود و قصد تخریب منازل مسکونی و محل کسب و کار شهروندان را هدف قرار داده بود و اگر شجاعت و غیرت و جهاد صاحبان ماشین آلات سنگین و کامیون داران و دستگاه های راهسازی در کنار همت و غیرت مردم شریف و جوانان شهرمان نبود. شاید امروز شهر الوان هم یکی از شهرهای سیل زده شهرستان می بود که این استقامت شهر در مقابل سیل مخرب کرخه رها شده و افسار گسیخه را می توان نتیجه حضور کلیه صاحبان ماشین آلات سنگین و راهسازی که به مصادق جهادی با جان و مال محسوب کرد، می باشد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری الوان :.