جمعه, 1 آذر 1398

عنوان : آئین تكریم ومعارف شهردار الوان
کد خبر : ۲۰۰۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ 
ساعت : ۱۳:۲۱:۴۳
بسمه تعالی
آئین تکریم و معارفه شهردار الوان با حضور فرماندار محترم و سایر مسئولین محترم شهرستان در مورخه 98/7/1در محل فرمانداری شهرستان شوش برگزارگردید دراین مراسم از زحمات شهردارسابق جناب آقای دکتر خنفری و سرپرست محترم شهرداری الوان جناب حاج علی عبدالخانی تقدیر و تشکر بعمل آمد و آقای مهندس نعمت محمد زاده بعنوان شهردارالوان معرفی گردید. پس از معارفه مهندس نعمت محمد زاده بعنوان شهردار الوان شورای محترم اسلامی شهرالوان در همان روز تشکیل جلسه داد و با حضور سایر کارکنان محترم شهرداری الوان سکان مدیریت شهرداری الوان را جهت شروع بکار تحویل مهندس محمدزاده دادند.
بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری الوان :.