دوشنبه, 7 بهمن 1398

    /  2
عنوان : تشكیل جلسه با حضور رئیس پارك ملی كرخه جهت احداث و ایجاد مسیر های شنی آتش بر در جنگل حاشیه رودخانه كرخه درمحدوده شهرالوان
کد خبر : ۲۰۱۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ 
ساعت : ۱۱:۳۷:۵۸

#

مورخه 21 /98/10 در راستای حفظ و صیانت و حفاظت از جنگل های گز در حریم رودخانه کرخه و در محدوده شهر الوان  نشستی در دفتر شهردار محترم جناب آقای مهندس محمدزاده با حضور رئیس محترم پارک ملی کرخه جناب آقای الوندی جهت احداث و ایجاد مسیر های شنی آتش بر برگزار گردید. که در این خصوص مقرر شد شهرداری الوان در اسرع وقت نسبت به تصمیمات حاصله و پیش بینی شده در جلسه مربوطه براساس طرح ارائه شده شهردار محترم اقدام لازم را بعمل آورد.

 

( روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الوان )بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری الوان :.