پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 7 بهمن 1398

فهرست اصلی سایت


عملکرد عمرانی

عمـراني شهـرداري:

1-   احداث وتكميل پارك دولت به مساحت 2/2هكتار: اين پارك با توجه به اينكه دركنار جاده ترانزيتي قراردارد داراي امكاناتي ازقبيل اماكن تفريحي ،سرويسهاي بهداشتي ، نمازخانه ومجموعه بازي كودكان مي باشد.

 
     

 

 2-احداث وتكميل فاز اول ساختمان اداري شهرداري: اين ساختمان به مساحت كل 8000متر مربع وزير بناي 400متر مربع و محوطه سازي وايجاد فضاي سبز اطراف آن به مساحت 5000متر مربع مي باشد.  

   

3. ساختمان اداري به شروع احداث وتكميل فاز دوم ساختمان اداري به مساحت 600متر مربع

 

4. احداث ايستگاه آتش نشاني : اين ايستگاه با زيربناي 250متر و5/137متر مربع طرح توسعه دركنار ساختمان اداري شهرداري و باتجهيزات محدودي ازقبيل يك دستگاه ماشن آتش نشان بادسان ويك آمبولانس با هدف خدمات دهي به همشهريان وهمچنين امداد حوادث آتش سوزي جاده اي درمحدوده شهرالوان ساخته شده است كه انتظار مي رود با وجود وسعت زياد بخش شاوور، مسئولين  توجه بيشتري جهت تجهيز اين ايستگاه براي خدمات دهي به همشهريان و حوادث وسوانح جاده اي درنظر گرفته شود.  

 

 

5-احداث وتكميل بازارچه شهرالوان با زير بناي 600 متر مربع

6- احداثجدولگذاري كانال دفع آبهاي سطحي خيابانهاي سطح شهر

7- زير سازي وآسفالت خيابانهاي سطح شهر

8- احداث بلوار وآيلند جاده ترانزيتي به  طول 1800متر طول

9- احداث بلوار و آيلند كندرو به طول 1500متر

10- احداث بلوار وآيلند فتح المبين به طول 450متر طول

11- احداث ايستگاه مسافربري ونصب صندلي ومبلمان شهري درسطح شهر

12- احداث وتكميل  غسالخانه شهرالوان با زير بناي 70متر مربع

13- قطعه بندي قبرستان به ابعاد 150*170متر جدول پيش ساخته به طول 1500متر مربع

14- احداث زمين ورزشي به ابعاد 25*56 متر شامل جدولگذاري با جدول پيش ساخته ،اجراي پياده روهاي بتني وزيرسازي آسفالت

15-تهيه وتصويب طرح هادي شهر

16- ايجاد آلاچيق در سطح خيابانهاي شهر:  احداث آلاچيق درپارك نخل و خيابان آزادي ،والفجر،خيابان انقلاب وپارك هاي لاله ،كوثر 1وكوثر2 جهت پذيرائي ميهمانان ومسافران بين راهي
 

     

17- پياده روسازي خيابانهاي سطح شهر

18-نصب تنديس در بلوارهاي اصلي سطح شهر

19- احداث ميدان نون ونصب تنديس درميدان معلم

     

20- احداث آيلند فضاي سبز خيابان فلسطين

21-رنگ آميزي كليه جداول ونماساري درسطح شهر

22- احداث پارك نخل

23- احداث پارك لاله : شامل لجن برداري وخاكريزي ،پياده روسازي ،جدولگذاري وايجاد فضاي سبز  به مساحت يك هكتار جهت ايجاد فضايي مطلوب با احداث آلاچيق ونصب مبلمان شهري براي رفاه حال دانش آموزان با توجه به احداث آن دركنار مراكز آموزشي.

   


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8